Přihlášování bylo již ukončeno. Pro další informace kontaktujte Lucii Tarabovou: tarabova@tandem-org.cz