Přihláška ke společnému programu podpory česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže Rozjeď to s Tandemem! pro rok 2020

Základní údaje o projektu

Údaje o realizátorovi akce/projektu

Údaje o partnerské organizaci

Dosavadní spolupráce a zkušenosti s partnerskou organizací

Popis a cíle projektu

Harmonogram plánovaných česko-německých aktivit

Rozpočet projektu

Níže přiložte vyplněnou tabulku s rozpočtem a pokud možno také odkazy na konkrétní produkty, které chcete z dotace zakoupit.