Akce se Vám líbí, ale nemůžete se zúčastnit? Řekněte nám důvod. // Die Veranstaltung gefällt Ihnen, aber Sie können nicht teilnehmen? Teilen Sie uns den Grund dafür mit.

Vážíme si Vašeho názoru a času, který jste vyplňováním této odpovědi strávil/a. Získané informace zohledníme při plánování dalších akcí, které se stále snažíme vylepšovat ve prospěch našich účastníků. // Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Formular auszufüllen. Ihre Rückmeldung hilft uns, bei der Planung zukünftiger Veranstaltungen.