Na akci již není možné se přihlásit. V případě dotazů se na nás můžete obrátit na emailu schneiderova@tandem-org.cz.

Es ist nicht mehr möglich, sich für die Veranstaltung anzumelden. Sie können uns an e-mail fuegl@tandem-org.cz kontaktieren.