Informační večer pro zástupce všech typů škol / Infoabend für die Vertreter:innen aller Schularten