3. setkání pracovní skupiny stěžejního tématu Mládež utváří budoucnost

24. - 25. 11. 2021, online