Přihláška: Navázání česko-německého partnerství v oblasti předškolní pedagogiky

3. 2. 2022, 18 -20 h, online (DINA.international)