Přihlašování na akci je ukončeno.

V případě zájmu o účast na česko-německém Odborném fóru se obraťte na Kateřinu Břendovou (brendova@tandem-org.cz).