Přihláška ke společnému programu česko-německých setkávání dětí „Odmalička“

Základní údaje o projektu

Údaje o realizátorovi projektu

Údaje o německé partnerské organizaci

Dosavadní spolupráce a zkušenosti s partnerskou organizací

Popis a cíle projektu

Harmonogram plánovaných česko-německých aktivit

Níže přiložte vyplněnou tabulku harmonogramu aktivit, včetně předpokládaných počtů účastníků.

 

Rozpočet projektu