Voranmeldung für Praktika in Tschechien im Rahmen des Programms Freiwillige Berufliche Praktika. Förderung aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds für den Zeitraum 01.01. - 30.06.2025

Předběžná přihláška pro praxe v Česku v rámci Programu podpory odborných praxí za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti na období 01.01. - 30.06.2025

Diese Voranmeldung ersetzt nicht den Antrag. / Předběžná přihláška nenahrazuje žádost.


Angaben zur antragstellenden Einrichtung / Údaje k žádajícímu zařízení


Angaben zur Partnereinrichtung / Údaje k partnerskému zařízení


Angaben zum geplanten Praktikum (mindestens 14 Tage) / Údaje k plánované praxi (minimální délka 14 dní)