Moduly pro česko-německá setkání mládeže (pouze ke stažení)

Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Bezirksjugendring Oberfranken
Rozsah: 56 stran
Jazyk: český a německý
Anotace: V rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) byla vydána příručka s názvem „Best practice moduly pro česko-německá setkání mládeže“. Jedná se o soubor aktivit, které byly ověřeny v praxi během realizovaných česko-německých setkání a mají sloužit jako inspirace pro všechny, kteří plánují přeshraniční výměnu mládeže. Naleznete zde dvanáct modulů coby potenciálních stavebních kamenů, ze kterých lze sestavit program vlastního binacionálního setkání. Příručka vznikla ve dvou jazykových verzích.

Poznámka: Publikace v češtině a němčině je POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Cena 0 Kč Objednat