Česko-německá kontaktní databáze

SD07-20: Heinrich-Heine-Gymnasium Hamburg

Harksheider Straße 70
22399 Hamburg
www.https://heinegym.de/

Kontaktní údaje
Selma Danisman Olmedo
selma-danisman@hhg-hamburg.de

Klíčová slova: partnerství škol mládežnické projekty Erasmus+

Přiložené soubory

Leitbild des HHGs

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 12 - 25 os. ve věku od 14 do 19 let

O nás

Heinrich-Heine-Gymnasium je všeobecné osmileté gymnázium. Velký důraz se u nás klade na estetickou výchovu. Taktéž dramatická výchova je u nás pevně etablována. I výměnné projekty v rámci mezinárodního setkávání mládeže se staly stálou a důležitou pedagogickou součástí. Od roku 2001 je jedna z našich pátých tříd tzv. „hudební třída“, ve které se všichni žáci učí na nějaký hudební nástroj. Cílem je vytvořit „třídní orchestr“.

Co plánujeme

Hledáme gymnázium z Prahy, které by mělo zájem o dlouhodobější spolupráci s naší školou. Naším cílem jsou společné, na akce orientované, mládežnické projekty.

Naše jazykové znalosti

němčina, angličtina, španělština