Česko-německá kontaktní databáze

SC10-20: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas

Ukrajinská 379
43601 Litvínov
http://www.humanitas.cz

Kontaktní údaje
Ing. Michal Tarant
Telefon: +420 773 569 142
tarant@humanitas.cz

Klíčová slova:

Hledáme

škola, instituce odborného vzdělávání, partnerství škol, pro 6 os. ve věku od 15 do 19 let

O nás

Schola Humanitas je přírodovědně zaměřená střední škola, jejímž zřizovatelem je Město Litvínov (nejedná se tedy o školu soukromou, ani státní) se specializací v oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Byla založena v roce 1992, je nejstarší školou tohoto typu v ČR. Škola zdůrazňuje moderní přístupy k vyučování s akcentem na tvořivé myšlení a činnosti studentů, a to nejen v předmětech přírodovědných (ty mají zvýšenou hodinovou dotaci), ale i humanitních, kterým je také věnována značná pozornost.
Schola Humanitas představuje malou školu rodinného typu s maximálním počtem 22 žáků ve třídě, což umožňuje velmi intenzivní vyučovací proces opírající se o individuální přístup, dialog a formulování vlastních názorů. S tím souvisí i přátelská atmosféra a výborné vztahy mezi žáky a pedagogy. Výuka odborných předmětů je navíc doplněna kvalitní a zajímavou praxí v terénu. Studenti se též učí zpracovávat závěrečné práce, jejichž příprava je později neocenitelnou zkušeností při psaní bakalářských a diplomových prací v období vysokoškolského studia. Škola klade důraz také na množství a širokou nabídku realizace zahraničních aktivit a projektů.

Co plánujeme

Rádi bychom oslovili partnerské organizace v oboru našeho zaměření - tedy ekologie, životní prostředí, chemie či biologie, odpadové hospodářství, monitoring vody.

Naše jazykové znalosti

Komunikaci jsme schopni zajistit v německém i anglickém jazyce.