Česko-německá kontaktní databáze

SD09-20: Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V.

Bahnhofstraße 2
03172 Guben
http://www.gbv-guben.de

Kontaktní údaje
Ralf Göbel
Telefon: +49 3561 438514
r.goebel@gbv-guben.de

Klíčová slova: odborné praxe - potřeba podpory - vyučení se povolání - dřevo - kov - malířské práce - práce v kuchyni a domácnosti - stavební práce - praktik odborné praxe

Hledáme

instituce odborného vzdělávání, partnerství škol, pro 6 praktikantů a 1 doprovodná osoba os. ve věku od 16 do 25 let

O nás

Jsme moderní vzdělávací centrum na jihu Braniborska se správním sídlem v Gubenu.
Spolek byl založen v roce 1991 a zprostředkovává mladým lidem se speciálními vzdělávacími potřebami vyučení v oboru. Na odborném učilišti v Cottbusu se učí mladí lidé s poruchami učení či kombinovaným postižením, účastní se speciálních přípravných kurzů, které je směřují k budoucímu povolání, nebo jsou v našich dílnách připravováni jako praktici/ pomocníci v oboru v jedné z následujících oblastí: zpracování dřeva a kovu, stavební práce, malířské práce, práce v domácnosti, práce v kuchyni, prodej a zahradnictví.

Co plánujeme

Hledáme partnerské zařízení, které je činné v podobné oblasti jako my. Přáli bychom si dlouhodobou a stabilní spolupráci. Disponujeme velmi dobrými učebními podmínkami a dílnami na učilištích ve výše uvedených učebních oborech, ve kterých bychom chtěli uskutečnit učňovskou výměnu v rámci Programu podpory odborných praxí. Uvítali bychom, kdyby náš budoucí kooperační partner mohl nabídnout podobné možnosti. Výměnnou praxí bychom chtěli prohloubit jak odborné vědomosti mladých lidí, tak podpořit jejich soběstačnost a rozvoj jejich osobností. Aspekt mezinárodního setkání mládeže by samozřejmě neměl přijít zkrátka. Mladí lidé mohou tak poznat sousední zemi a navázat osobní přátelství.

Naše jazykové znalosti

Můžeme komunikovat v němčině či angličtině. Naši žáci mluví německy a částečně ovládají základy angličtiny.