Česko-německá kontaktní databáze

VD13-20: Europa-Haus Leipzig e. V.

Markt 10
04109 Leipzig
http//:www.europa-haus-leipzig.de

Kontaktní údaje
Christian Dietz
Telefon: +49(0) 341 9999864
dietz@europa-haus-leipzig.de

Klíčová slova: Německo odborná stáž Erasmus+ Lipsko výměnný pobyt

Hledáme

instituce odborného vzdělávání, setkání / výměna mládeže,

O nás

Europa-Haus Leipzig e. V. je nestranické neziskové sdružení, které usiluje o podporu evropského integračního procesu. Od svého založení roku 1990 už naše organizace propojila spoustu obyvatel, pocházejících z nejrůznějších kultur. Informujeme občany, pořádáme vzdělávací akce a v rámci programu ERASMUS+ se staráme o zprostředkování odborných praktických stáží. Zaměřujeme se na obory jako je gastronomie, cestovní ruch, zahradnictví, lesnictví, sociální práce a ošetřovatelství či maloobchod.

Co plánujeme

Českým odborně zaměřeným učilištím a školám nabízíme možnost organizace praktické stáže v Lipsku. Délka pobytu je jeden měsíc. Žáci odborné přípravy by měli být ve 2. či 3. ročníku a mít odpovídající odborné znalosti a komunikativní znalost německého jazyka. Náš tým v Europa-Haus Leipzig e. V. má dlouholeté zkušenosti s péčí a zprostředkováním projektů pro učně a žáky ze střední a východní Evropy. Za téměř dvacet let (první projekt proběhl v roce 2001) jsme zprostředkovali studijní pobyt téměř 5 000 žákům. Ti u nás v Lipsku získají první zahraniční pracovní zkušenost, seznámí se s cizí zemí a jejími obyvateli a získají přehled o odborném vzdělávání v Německu. Možnost zlepšit své jazykové schopnosti snad ani není třeba zmiňovat.

Naše jazykové znalosti