Česko-německá kontaktní databáze

SD14-20: Schule am Zwickauer Damm Berlin

Zwickauer Damm 16-22
12353 Berlin

Kontaktní údaje
Barbara Gutmann
Telefon: +49 (0)306616079
Schule_am_zwickauer_damm1@t-online.de

Klíčová slova: orientace na povolání praktické učení do života škola jako prostor pro život

Přiložené soubory

Berufsorientierung Küche
Kunstwerk: Zukunft
Schule Eingang
Berufsorientierung Garten
Bücherei

Hledáme

škola, partnerství škol,

O nás

Naše škola je všeobecně vzdělávací škola pro žáky a žákyně (6 a 18 let) se speciálními vzdělávacími potřebami a podporou duševního vývoje. Vzdělávají se u nás především děti a mládež, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodin. Máme také žáky a žákyně, kteří jsou traumatizováni z války a útěkem z vlasti či z jiných násilných činů. Po dokončení školy mohou být absolventi začleněni do pracovního života. Většina z nich to i zvládne. Jsou u nás také čtyři třídy pro duševně postižené různých stupňů postižení.

Co plánujeme

Chtěli bychom žáky co nejlépe připravit na život a k tomu podle nás patří i vzdělání v rámci Evropy. Rádi bychom navázali partnerství s nějakou českou školou. Škola, která se stará taktéž o děti se speciálními vzdělávacími potřebami by byla prima, ale není podmínkou. Chtěli bychom uskutečnit jak žákovskou výměnu tak výměnu pedagogů.

Naše jazykové znalosti

Já osobně kromě němčiny mluvím i anglicky a mám školní znalosti francouzštiny.
Žáci a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami se učí anglicky. Zpravidla však nepřekročí úroveň A2.