Česko-německá kontaktní databáze

IC01-21: Asociace soukromého zemědělství ČR

Samcova 1
110 00 Praha 1
http://www.asz.cz

Kontaktní údaje
Martina Snášelová
Telefon: +420 778 088 613
martina.snaselova@asz.cz

Klíčová slova: Landwirtschaft Bauernhof Praktikum

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, instituce odborného vzdělávání, veřejná instituce, veřejný orgán, jednotlivec, neformální skupina mladých lidí, partnerství organizací nebo veřejných subjektů,

O nás

Asociace soukromého zemědělství ČR je neziskovou dobrovolnou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Základním předmětem její činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů zemědělců z rodinných farem v České republice i v zahraničí.

Co plánujeme

Hledáme partnery pro zprostředkování krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe/stáže na rodinné farmě pro zájemce z řad našich členů, případně jejich potomků.

Naše jazykové znalosti

anglický jazyk