Česko-německá kontaktní databáze

SC02-21: Základní škola Zachar Kroměříž

Albertova 4062
76701 Kroměříž
https://www.zszachar.cz

Kontaktní údaje
Lenka Koňaříková
Telefon:
lenka.konarikova@zszachar.cz

Klíčová slova:

Hledáme

škola, partnerství škol,

O nás

Základní škola Zachar Kroměříž (1. - 9. třída)
Kroměříž má spoustu krás. Je to město zapsané pod UNESCO, máme zde Arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu, Květnou zahradu. Doufáme, že jednoho dne budou reálné návštěvy a výměny opět možné, potom vám rádi naši školu, naše město a jeho okolí představíme a ukážeme.

Co plánujeme

Hledám partnerskou školu na dopisování a případně i posléze na osobní setkávání pro svoje žáky 8. - 9. ročník. Jsou to začátečníci, učí se německy od 6. třídy jako druhý cizí jazyk. Moc ráda bych jim ukázala využitelnost německého jazyka. Do teď znají jenom práci s učebnicí, pracovním sešitem. Využívám také aktivity animační výuky, kterou znám z Tandemu. Chtěla bych svým žákům ukázat, že tomu jazyku, který se teď nově učí (mnohdy jako nutné zlo), nerozumím pouze já, ale i někdo další z běžného života, a tak je motivovat.

Naše jazykové znalosti

Žáci jsou v němčině začátečníci.