Česko-německá kontaktní databáze

VD05-21: Jugend ohne Grenzen e.V.

Vielohweg 152
22455 Hamburg
https://jugend-ohne-grenzen.net/

Kontaktní údaje
Tobias Niehage
tobias.niehage@jugend-ohne-grenzen.net

Klíčová slova: výměna mládeže mezinárodní vedoucí mládeže dobrovolnictví odborná výměna komunikace vedení skupin setkání mládeže udržitelnost vzdělávání školení práce se skupinou

Hledáme

nezisková organizace, spolek, veřejná instituce, veřejný orgán, neformální skupina mladých lidí, setkání / výměna mládeže,

O nás

Jugend ohne Grenzen e.V. - zkráceně JoG - by rádo propojilo talentované mladé lidi v dobrovolnické práci ve sdruženích a ve spolcích.
Naše sdružení se považuje za poskytovatele služeb pro dobrovolnou práci a chtělo by propojovat - vzdělávat - motivovat mladé lidi a ty, kteří se věnují práci s mládeží a kteří se věnují dobrovolné práci v naší společnosti. Rádi bychom podpořili výměnu zkušeností mezi lidmi na regionální, národní i mezinárodní úrovni a tím dále rozvíjeli kompetence. Kompetence, které bychom chtěli podporovat, jako je přijímání jiných kultur a využívání digitálních médií a konferenčních systémů v práci sdružení.

Co plánujeme

Představa z naší strany by bylo společné online setkání, při kterém bychom pracovali v malých skupinách a následně bychom prezentovali v plénu určité oblasti související se zastřešujícím tématem.
V této prezentaci lze představit různá témata nebo problémy, které vyplynuly z práce ve skupině.
Tato akce by měla sloužit jako příprava na výměnu mládeže v reálu.
Navrhujeme tato témata: srovnání školení pro dobrovolníky / podpora dobrovolníků ze strany různých organizací a udržitelnost.
Tato akce by měla sloužit také jako výměna odborníků.

Naše jazykové znalosti

Komunikaci můžeme vést v němčině či angličtině.