Česko-německá kontaktní databáze

SC12-21: 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace

Obětí Nacismu 16
350 02 Cheb
https://www.6zscheb.cz/

Kontaktní údaje
Mgr. Gabriela Pleskotová
Telefon: +420773634443
pleskotova@6zscheb.cz

Klíčová slova:

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 19 os. ve věku od 6 do 7 let

O nás

Od letošního roku jsme zahájili projekt, v jehož rámci se žáci 1. stupně učí němčinu dokonce v sedmi vyučovacích hodinách. Němčina se vyučuje v matematice, sportu, vlastivědě, výtvarné výchově, ručních pracích a hudbě.

Co plánujeme

Naši prvňáčci, kteří se intenzivně učí němčinu, hledají své německé kamarády ke společnému setkávání.

Naše jazykové znalosti

Vystudovala jsem německý jazyk a literaturu na ústecké univerzitě. Před 4 lety se mi podařilo složit certifikát C1.