Česko-německá kontaktní databáze

SC08-22: SZŠ a VOŠZ Kladno

Havířská 1141
27201 Kladno
https://www.svzskladno.cz

Kontaktní údaje
Šárka Vaňásková
vanaskova@svzskladno.cz

Klíčová slova: Praktika, Krankenpflege, Soziale Arbeit, Fachaustausch, Sprachenaustausch

Hledáme

instituce odborného vzdělávání, partnerství škol, pro 6-11 os. ve věku od 15 do 18 let

O nás

Všeobecná sestra, Zdravotnické lyceum (SŠ) Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra (VOŠ) Ošetřovatel (učňovský obor) Sociální pracovník (dálkové studium SŠ)

Co plánujeme

Výměnná praxe žáků a studentů (zařízení pro handicapované, sociání zařízení, nemocnice, dětský domov, domov pro seniory, denní stacionáře...). Ideálně oboustranná. Hledáme úpartnery i pro lyceum (arteterapie....). využití odborných i jazykových znalostí. Centrální řeč může být ANJ (máme dobré zkušenosti).

Naše jazykové znalosti

NJ, AJ, RJ