Česko-německá kontaktní databáze

SD07-22: IGS Franzsches Feld

Grünewaldstraße 12e
38104 Braunschweig
https://www.igsff.de/

Kontaktní údaje
Berret Stegemann
berret.stegemann@igsff-bs.de

Klíčová slova: setkání, společné aktivity, školní výměna

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 15-20 os. ve věku od 15 do 17 let

O nás

Jsme škola v centru města Braunschweig a máme zkušenosti s mezinárodními projekty. Naši studenti jsou ve věku od 11 do 19 let. V 11. třídě se zaměřujeme na mezinárodní kontakty jako základ Evropy a rádi bychom navázali partnerství se školou v České republice. Jako integrovaná obecná škola máme zkušenosti s diferenciací a integrací. Kromě akademického vzdělávání nabízíme našim studentům spolupráci s mimoškolními vzdělávacími partnery jako jsou Německé středisko pro letectví a kosmonautiku, Volkswagen a kulturní instituce.

Co plánujeme

Rádi budeme spolupracovat na projektech, dopisování, výměnách studentů s ubytováním v hostitelských rodinách a hospitacích ve škole. Důraz by měl být kladen na vzájemné setkávání studentů a společné aktivity. Jako komunikační jazyk nabízíme němčinu a angličtinu.

Naše jazykové znalosti

Němčina, Angličtina, Španělština, Francouzština