Česko-německá kontaktní databáze

SD08-22: Mittelschule Erding

Lodererplatz 14
85435 Erding
https://www.mittelschule-erding.de

Kontaktní údaje
Fabian Steffl
fabian.steffl@mittelschule-erding.de

Klíčová slova: výměna žáků, sociální efektivita, multinacionální, pospolitost, zážitky

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 5-20 os. ve věku od 13 do 15 let

O nás

Jsme škola ve městě Erding a máme žáky od 5. do 10. třídy. Naši školu navštěvují děti a dospívající mnoha různých národností a velmi dobře spolu utváří školní prostředí. Považujeme se za „sociálně efektivní školu“. Integrace všech našich žáků do školní komunity je pro nás velmi důležitá. Škola by neměla být jen místem pro učení, ale také příjemným místem pro život. Klidná pospolitost ve škole a podpora uvědomění si hodnot jsou pro nás velmi důležité.

Co plánujeme

Budeme rádi za školní výměnu s ubytováním v hostitelských rodinách a hospitací ve škole. Ve středu pozornosti by mělo být setkávání žáků a jejich zážitky ze společných aktivit.

Naše jazykové znalosti

Německý jazyk, anglický jazyk