Česko-německá kontaktní databáze

VD14-22: Landesmusikrat Brandenburg e.V.

Behlertstraße 33a
14467 Potsdam
https://www.landesmusikrat-brandenburg.de/

Kontaktní údaje
Jessica Dienel
dienel@landesmusikrat-brandenburg.de

Klíčová slova: spolek, orchestr, akordeon, koncert, klasická hudba

Hledáme

nezisková organizace, spolek, partnerství organizací nebo veřejných subjektů, pro 25 os. ve věku od 14 do 26 let

O nás

Braniborská zemská hudební rada (Landesmusikrat Brandenburg) je spolek, který se věnuje plánování a realizaci rozmanitých hudebních nabídek v německé spolkové zemi Braniborsko a vytváří síť mezi všemi zúčastněnými stranami. Mezi jeho činnost spadá i projektové vedení zemských hudebních skupin mládeže, zemského sboru mládeže, zemského mandolínového orchestru mládeže a zemského akordeonového orchestru mládeže.

Co plánujeme

Náš zemský akordeonový orchestr mládeže (LandesJugendAkkordeonOrchester Brandenburg) vyjíždí jednou ročně do sousední země na pětidenní koncertní turné. Od 29. září do 3. října 2023 by náš hudební soubor rád vycestoval do České republiky a hledá proto projektového partnera – akordeonový orchestr nebo jiný hudební soubor, který je také v oblasti klasické hudby jako doma. Společně s naším partnerem chceme uspořádat workshopy, zkoušky, kulturní aktivity, společný koncert, poznat nové kultury a zažít, co pro projektového partnera hudba znamená.

Naše jazykové znalosti

Německý a anglický jazyk