Česko-německá kontaktní databáze

VD01-23: Jugend ohne Grenzen e.V.

Vielohweg 152
22455 Hamburg
https://jugend-ohne-grenzen.net/

Kontaktní údaje
Gerhard Renziehausen
gerhard.renziehausen@jugend-ohne-grenzen.net

Klíčová slova: dobrovolná práce, mládež, online setkání

Hledáme

nezisková organizace, spolek, partnerství organizací nebo veřejných subjektů,

O nás

Jugend ohne Grenzen e.V. (Mládež bez hranic) - zkráceně JoG - chce propojit mladé talentované dobrovolníky ve spolcích a sdruženích. Náš spolek se považuje za poskytovatele služeb pro dobrovolnou práci a snaží se propojit - vzdělávat - motivovat mladé lidi a osoby, které se dobrovolně angažují v práci s mládeží. Rádi bychom podpořili výměnu zkušeností mezi lidmi na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a tím dále rozvíjeli kompetence. Kompetence, které bychom chtěli podporovat jsou např. přijímání jiných kultur, využívání digitálních médií a konferenčních systémů v rámci práce spolku.

Co plánujeme

Naše představa spolupráce je společné online setkání, na kterém v malých skupinách pracujeme na konkrétních oblastech zastřešujícího tématu, s následnou prezentací v plénu. V této prezentaci lze představit různá témata nebo problémy, které vyplynuly z práce ve skupině. Akce by měla sloužit jako příprava na prezenční setkání osob, které pracují s mládeží. Navrhujeme tato témata: srovnání vzdělávání pro dobrovolníky / podpora dobrovolníků ze strany různých organizací a udržitelnost. Tato akce by měla sloužit také jako odborná debata.

Naše jazykové znalosti

Komunikaci můžeme vést v německém nebo anglickém jazyce.