Česko-německá kontaktní databáze

SC03-23: ZŠ Jana Amose Komenského

Kollárova 19
36009 Karlovy Vary
https://www.zskomenskeho-kv.cz/

Kontaktní údaje
Silvie Szostoková, Eva Gebhardová
gebhardova@zskomenskeho-kv.cz

Klíčová slova: Austausch, Ausflug, Besichtigung, Sprachunterricht, Schulsystem

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 10 Schüler:innen + 2 Lehrkräfte os. ve věku od 13 do 15 let

O nás

Jsme základní škola s výukou německého jazyka jako druhého cizího jazyka na úrovni A1, A2

Co plánujeme

Měli bychom zájem se seznámit se školním systémem v Německu, trávit čas s dětmi z této země a tím si upevnit jazykové znalosti (pořádat společné výlety, prohlídku školy, města, přítomnost na hodině anglic. nebo němec. jazyka, ...).

Naše jazykové znalosti

Německý a anglický jazyk