Česko-německá kontaktní databáze

SD02-23: FOS Montessori Regensburg

Prüfeninger Schlossstraße 73c
93051 Regensburg
https://www.montessori-regensburg.de/fos

Kontaktní údaje
Grit Jahn
grit.jahn@montessori-regensburg.de

Klíčová slova: Praktikum, mateřská škola, základní škola

Hledáme

předškolní zařízení, partnerství škol,

O nás

Soukromá střední odborná škola Fachoberschule Montessori Regensburg chce dát ve stále více propojené budoucnosti mladým lidem možnost složit odbornou maturitní zkoušku a při tom získat klíč ke světu, ve kterém budou žít. Žáci by měli nalézt cesty, které jim nabídnou rozmanité možnosti, jak individuálně utvářet jejich (profesní) život.

Co plánujeme

Naši žáci 11. třídy musí absolvovat praktikum a proto by byly možné a žádoucí praxe našich žáků v mateřské škole nebo základní škole (1.–4. třída) v České republice.

Naše jazykové znalosti

Německý jazyk