Česko-německá kontaktní databáze

VD06-23: LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln
https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendfrderung/beratung_bei_fachthemen/jugendarbeit_an_orten_der_erinnerung/jugendarbeit_an_orten_der_erinnerung.jsp

Kontaktní údaje
Inga Ackermann
inga.ackermann@lvr.de

Klíčová slova: výměna, organizace, podpora mladých lidí, přechod vzdělání - profese

Hledáme

nezisková organizace, spolek, partnerství organizací nebo veřejných subjektů, pro 10 os. ve věku od 16 do 25 let

O nás

Hledáme nového partnera v České republice pro náš program "Mládež utváří budoucnost - Mezinárodní setkání mládeže na místech paměti v Evropě". Náš program organizuje různá setkání mladých lidí, kteří jsou nějakým způsobem omezení nebo sociálně znevýhodnění a podporuje je při přechodu ze školy do zaměstnání. U nás v Porýní jsou tito mladí lidé často v tzv. nabídkách sociální práce s mládeží nebo v dílnách pro mládež a jsou obvykle ve věku 16-22 let.

Jako koordinátorka programu hledám pro našeho porýnského partnera Kolping Bildungswerk Köln organizaci, která se věnuje profesní orientaci. Organizace pomáhá mladým lidem dosáhnout jejich odborné zralosti a rozvíjet smysluplnou profesní a životní perspektivu. Tato nabídka je zaměřena na mladé lidi do 25 let, kteří kvůli různým problémům potřebují podporu, pokud jde o odbornou zralost a profesní způsobilost.

Co plánujeme

Rádi bychom jednou nebo dvakrát ročně uspořádali výměnu mládeže s českou organizací pro orientaci v profesním životě. Líbilo by se nám, kdyby česká organizace byla poskytovatelem, který nabízí příležitosti mladým lidem, kteří by jinak možnost vycestovat do zahraničí neměli. Výměnu mládeže by plánovali obě strany a cílem je dlouhodobé česko-německé partnerství.

Výměna může být plně financována z našich finančních prostředků. Zúčastnění mladí lidé a jejich doprovod nemusí mít znalost německého jazyka, protože lze hradit i náklady na tlumočení. V rámci výměny bychom rádi společně realizovali malý řemeslný projekt a navštívili pamětní místo druhé světové války. Společně můžeme naplánovat, jak by setkání vypadalo.

Naše jazykové znalosti

Německý jazyk