Česko-německá kontaktní databáze

SC16-23: ZŠ a MŠ Hovorčovice

Revoluční 903
250 64 Hovorčovice
https://www.skolahovorcovice.cz/

Kontaktní údaje
Alžběta Škodova
skodova@skolahovorcovice.cz

Klíčová slova: Schule, Austausch, Akkreditierung Erasmus+

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 20 os. ve věku od 12 do 15 let

O nás

Nová základní škola (1. a 2. stupeň, založená 2015) s inovativními metodami výuky (Hejného metoda, RWCT metoda, CLIL, PBL...) situovaná v prstenci Prahy. Partnerská škola projektů Učitel naživo, Pomáháme školám k úspěchu, Skills Builder (Schola Empirica). Škola získala akreditaci Erasmus+ na období 2022-2027.

Co plánujeme

Hledáme partnerskou německou základní školu (1.+2. stupeň), která získala akreditaci Erasmus+, pro účast v projektu pedagogických a žákovských mobilit v průběhu akreditovaného období 2023-2027.

Nabízíme účast v projektu On the WAVE of SYNERGY zaměřeného na:
- budování klíčových kompetencí u žáků prostřednictvím setkávání v rámci speciálních uměleckých/kreativních/rukodělných dílen s podporou jazykové animace
- semináře a job shadowing zaměřené na inovativní metody ve výuce (výuka matematiky v rámci schémat a prostředí (Hejného metoda), metoda RWCT - čtení, psaní, kritické myšlení, metody CLIL atd.),
- rozvoj měkkých dovedností (Skills builder).

Naše jazykové znalosti

Angličtina (od 2. třídy), němčina (2. cizí jazyk), francouzština (zájmově)