Česko-německá kontaktní databáze

SC03-16: Základní škola Pacov

náměstí Svobody 321
395 01 Pacov
http://www.zspacov.cz

Kontaktní údaje
Mgr. Věra Plášilová
vera.plasilova@zspacov.cz

Klíčová slova: Schulpartnerschaft Englisch

Přiložené soubory

Friendship - Freundschaft
Pacov

Hledáme

škola, partnerství škol,

O nás

Základní škola Pacov je plně organizovanou školou s I. stupněm (1. - 5. třídy) a II. stupněm (6. - 9. třídy) s počtem 600 žáků (6 - 15 let) a 40 učitelů. Činnost školy je pestrá a rozmanitá. Zaměřujeme se na sportovní, jazykové, kulturní a ekologické aktivity. Pacov se nachází v jihovýchodní části České republiky.

Co plánujeme

Hledáme školu v Německu pro dlouhodobou spolupráci (parnerství škol, setkání a výměny, dopisování, spolupráce žáků a pedagogů) na bázi anglického jazyka, který by byl hlavním komunikačním prostředkem. Žáci školy se učí jako 1. cizí jazyk anglický jazyk (od 3. třídy) a 2. cizí jazyk je vyučován německý jazyk (od 8. třídy). Naším cílem je zprostředkování kontaktu se sousední zemí a poznání místních tradic.
Zároveň hledáme školu, která při výuce využívá metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning) v anglickém jazyce, za účelem získání zahraničních zkušeností.

Naše jazykové znalosti

Anglický jazyk, (německý jazyk - pouze základní znalosti)