Česko-německá kontaktní databáze

SC41-16: Gymnázium Na Vítězné pláni

Na Vítězné pláni 1160
140 00 Praha 4

Kontaktní údaje
Mgr. Pavlína Hrdinová
Telefon: +420 777 174 572
hrdinova@gvp.cz

Klíčová slova:

Přiložené soubory

název souboru
název souboru
název souboru

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 15 - 30 os. ve věku od 15 do 18 let

O nás

Naše škola je gymnázium se šestiletým a čtyřletým studiem. Je financována z veřejných zdrojů, školné se nevybírá. Zřizovatelem je hlavní město Praha.Třídy nejsou diferencovány formou zaměření, nedělíme je na humanitní a přírodovědné. V předmaturitním a maturitním ročníku si studenti vybírají několik volitelných předmětů z rozsáhlé nabídky.

Co plánujeme

Hledáme partnerskou školu pro vzájemné výměnné pobyty studentů s bydlením v rodinách. V rámci programu preferujeme hospitace v partnerské škole, společný i individuální kulturní program.

Naše jazykové znalosti

Na našem gymnáziu se vyučují anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk. V rámci šestiletého studia máme v každém ročníku jednu třídu specializovanou na přípravu na mezinárodně uznávanou zkoušku z němčiny Deutsches Sprachdiplom II, kterou studenti skládají v maturitním ročníku.