Česko-německá kontaktní databáze

IC22-17: Dům dětí a mládeže, pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn

Nábřežní 283
341 01 Horažďovice
http://www.envicentrum.eu

Kontaktní údaje
Zuzana Drábková Trojanová
Telefon: +420 778 526 094
envicentrum.ddm@gmail.com

Klíčová slova: Umweltbildung

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, veřejná instituce, veřejný orgán, partnerství organizací nebo veřejných subjektů,

O nás

Envicentrum PROUD je jedním z pracovišť Domu dětí a mládeže v Horažďovicích a slouží jako středisko environmentálního vzdělávání. Ralizujeme jedno i vícedenní pobytové vzdělávací kurzy pro školní kolektivy z obou stran hranice. PROUD slouží také jako základna pro pobytové a příměstské tábory, které realizujeme během letních prázdnin.

Co plánujeme

Hledáme projektového partnera pro společné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání (např. tvorba a pilotní výuka nových vzdělávacích pobytových kurzů pro české, německé nebo smíšené školní kolektivy).

Naše jazykové znalosti

angličtina a němčina