Česko-německá kontaktní databáze

SC23-17: 1st International School of Ostrava (Mezinárodní gymnázium)

Gregorova 2582/3
702 00 OSTRAVA
http://www.is-ostrava.cz/

Kontaktní údaje

Klíčová slova: Deutsch Geschichte Krieg Juden Austausch

Přiložené soubory

Das Projekt "Schüler auf den Spuren des Zweiten Weltkrieges"

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, instituce odborného vzdělávání, veřejná instituce, veřejný orgán, mobility pro jednotlivce,

O nás

1st International School of Ostrava je školou, která poskytuje kvalitní moderní vzdělávání odrážející potřeby současné doby. Motivační vzdělávací program klade na žáky vysoké nároky a vyžaduje od nich zapojení veškerého intelektuálního úsilí, kreativity, pevné vůle a morálních sil. Škola vnímá své žáky jako osoby, jež se budou zanedlouho plně podílet na přispění kvalitního života na Zemi.

Co plánujeme

Rádi bychom uskutečnili s jednou německou školou česko-německý dějepisný projekt
„Žáci po stopách druhé světové války“. V přílouze se můžete dočíst více o představách k projektu (v němčině).

Naše jazykové znalosti

Němčina, angličtina, čeština.