Česko-německá kontaktní databáze

IC30-17: Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná

Tyršova 916
330 11 Třemošná
http://www.ddmkamarad.cz/

Kontaktní údaje
Irena Jelínková
Telefon: +420 732 574 573
info@ddmkamarad.cz

Klíčová slova:

Přiložené soubory

letecký tábor Po stopách tajného letu JU-52
letecký tábor Na křídlech Spitfire
soustředění modelářského kroužku

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, partnerství škol,

O nás

Středisko mimoškolních volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Co plánujeme

Modelářský kroužek z DDM Kamarád Třemošná hledá podobně zaměřený zájmový útvar v Německu, pro společnou výměnu zkušeností mezi dětskými modeláři. Pořádáme letecké tábory na aeroklubovém letišti v Plasích, na které bychom německé kamarády rádi pozvali.

Naše jazykové znalosti