Česko-německá kontaktní databáze

VD28-17: EUROTREFF 2019 - Jugendchorkfestival, Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V. (AMJ)

Grüner Platz 30
38302 Wolfenbüttel
http://www.amj-musik.de/usedom2018/

Kontaktní údaje
Simone Weber
Telefon: +49(0)5331 9009598
international@amj-musik.de

Klíčová slova: mezinárodní setkání mládeže mládežnická výměna "Usedom Festival" "Eurotreff"

Přiložené soubory

EUROTREFF English
EUROTREFF Deutsch

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, instituce odborného vzdělávání, jednotlivec, neformální skupina mladých lidí, setkání / výměna mládeže,

O nás

Všichni, kdo rádi společně muzicírují – at´ už ve sboru či s nástroji, at´ už ve vzdělávacích institucích či hudebních spolcích – si u nás „Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)“ příjdou na své. Každoročně podporujeme přes 100 mimoškolních projektů hudebního vzdělávání dětí, mládeže a multiplikátorů. Také jsme aktivní jako „spolek sborů“ a podporujeme naše členy např. v zopdovídání praktických otázek či půjčování not z naší vlastní knihovny.

Co plánujeme

Hledáme dívčí, chlapecký, dětský nebo mládežnický sbor, který by se rád zúčastnil našich mezinárodních akcí, hudebních týdnů či festivalů. Vždy přes rok na přeskáčku se konají: 1. Mezinárodní mládežnické setkání sborů Usedom (17.-26.08.2018) a 2. EUROTREFF ve Wolfenbüttelu (11.-15.09.2019) v Dolním Sasku. Termín přihlášek na rok 2018 je do 31.01.2018.

PŘIHLÁŠKA
Prosím pošlete nám Vaši přihlášku nejpozději do 15.01.2019
Další informace a přihlašovací formulář najdete na naší internetové stránce:
www.eurotreff.amj-musik.de

S Vaší přihláškou nám prosím zašlete také:

• popis sboru a jeho aktivit
• aktuální nahrávku (datový soubor, CD, mp3, DVD)
• fotku sboru
• vaši první a druhou volbu ateliéru

Nejpozději do 15.března 2019 Vám dáme vědět, jestli Váš sbor byl vybrán.

ÚČASTNICKÉ PODMÍNKY

ÚČASTNÍCI
Dětské, dívčí, chlapecké a mládežnické sbory (8-26 let)
Max. 50 osob na skupinu (plus čtyři doprovodné osoby)

NOTY
Noty na festival budou zahraničním sborům půjčeny a zaslány poštou. Po festivalu musí být zase vráceny.


PROGRAM UND KONCERTY
• Celkově deset hodin zkoušek v ateliéru
• Úvodní koncert (jedna skladba max. 5 min.)
• Společný koncert (30 Min.)
• Školní koncert (30 min.)
• Závěrečný koncert: prezentace v ateliéru
• Hudební doprovod bohoslužby


UBYTOVÁNÍ A DOPRAVA
Účastníci jsou ubytováni v hostitelských rodinách, mládežnických hostelech a tělocvičnách.
Případné výdaje za ubytování řidiče a doprovodné osoby si hradí sbor sám.
Vlastní autobus sboru je nutný, aby byl zajištěn převoz sboru z místa na místo.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek je Je 75,- € a obsahuje, ubytování, stravu a ateliér.
Cestovné si skupina hradí sama.
Účastnický poplatek musí být uhrazen u AMJ do 15.04.2019.


POŘADATEL
Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ)
Grüner Platz 30, 38302 Wolfenbüttel
Tel. +49 (0)5331 90095-98
Fax: +49 (0)5331 90095-99
E-Mail: international@amj-musik.de
www.amj-musik.de

Naše jazykové znalosti

Můžete nás kontaktovat německy nebo anglicky.