Česko-německá kontaktní databáze

SC01-18: Česko-anglické gymnázium České Budějovice

Třebízského 1010
370 06 České Budějovice
http://www.cag.cz

Kontaktní údaje
Irena Marušincová
imarusincova@cag.cz

Klíčová slova:

Hledáme

škola, partnerství škol,

O nás

Jsme gymnázium se zaměřením na jazyky, všeobecný přehled, kritické myšlení a dobré mezilidské vztahy.

Co plánujeme

Hledáme partnerskou školu v Bavorsku, která by s námi chtěla uskutečnit jak kratší, tak i delší výměnné programy. Dorozumívací jazyky by byly němčina a čeština. Cíle výměnných programů by byly především zlepšení jazykových dovedností a lepší poznání nejen jiné kultury, ale i společné historie.

Naše jazykové znalosti

Čeština - mateřský jazyk
Němčina - A2 - B2
Angličtina B1 - C1