Česko-německá kontaktní databáze

SC13-18: Anglo-německá obchodní akademie a.s.

Bělohorská 171
169 00 Praha
http://www.anoa.cz

Kontaktní údaje
Věra Fabiánová
Telefon: +420 277 775 621
v.fabianova@anoa.cz

Klíčová slova: Schule Schulpartnerschaft Schulzusammenarbeit

Hledáme

škola, partnerství škol,

O nás

Jsme malá střední odborná škola s ekonomickým zaměřením se specializací podnikání, management, marketing a sportovní management, s intenzivní výukou cizích jazyků, především anglického. Studium je 4leté denní (studenti ve věku 15-20 let) a 3leté dálkové (dospělí studenti). Naše škola se snaží o maximální individuální přístup ke studentům, včetně uzpůsobení podmínek individuálním potřebám studentů jak extrémně nadaných (včetně sportovních talentů), tak i studentů s různými typy postižení. Velká pozornost je věnována individuální práci s každým jednotlivým studentem.

Co plánujeme

Hledáme školu podobného zaměření (tj. ekonomického, případně se sportovním zaměřením) pro výměnné pobyty zahrnující odbornou praxi, případně jiné společné aktivity

Naše jazykové znalosti