Česko-německá kontaktní databáze

VD12-18: Arbeit und Leben Hamburg e.V.

Besenbinderhof 60
200 97 Hamburg

Kontaktní údaje
Ronald Hildebrandt
Telefon: +49(0)40/ 284 016 34
ronald.hildebrandt@hamburg.arbeitundleben.de

Klíčová slova: praxe volba povolání školní partnerství Hamburg Praha práce a život

Hledáme

nezisková organizace, spolek, partnerství škol, pro 15 os. ve věku od 15 do 17 let

O nás

„Arbeit und Leben Hamburg“ je obecně prospěšná nezisková vzdělávací organizace. Přiměřeně našemu mottu „Další vzdělávání bez hranic“ („Weiterbildung ohne Grenzen“) chceme lidi podpořit v tom, aby své vědění rozšiřovali a opustili ustálené myšlenkové vzorce. Naším cílem je motivovat lidi k tomu, aby se sami stali aktivními. Chceme vytvořit příležitost k výměně s ostatními lidmi a zrození nových nápadů.

Co plánujeme

Hledáme projektového partnera v Praze. Upřednostňovali bychom zařízení odborného vzdělávání. V rámci orientace při volbě povolání bychom v tomto roce chtěli vyslat žáky a žákyně 9-11 tříd z Hamburku na dvoutýdenní praxi do Prahy, a tak jim umožnili jak interkulturní výměnu, tak lepší orientaci při volbě povolání. V rámci programů Leonardo da Vinci a Erasmus+ máme dlouholetou praxi s mezinárodní mobilitou učňů a lidí hledajících zaměstnání. Tento koncept bychom nyní chtěli rozšířit o žáky a žákyně všeobecně vzdělávacích zařízení.
Představujeme si spolupráci, při které by žáci a žákyně z Hamburku mohli sbírat interkulturní zkušenosti, mohli se účastnit výměny mládeže a také mohli nahlédnout do nabídky odborného vzdělávání partnerské organizace/ školy.
V případě vyslání českých žáků a žákyň v rámci programu Erasmus+ budeme nápomocni při organizaci. Máme dobré kontakty na řadu hamburských firem a můžeme zařídit různé praxe s plnou pracovní dobou.

Naše jazykové znalosti