Česko-německá kontaktní databáze

ID13-18: Stadt Regensburg / Amt für Tagesbetreuung von Kindern

Domplatz 3/II
93047 Regensburg
https://www.regensburg.de/rathaus/aemteruebersicht/referat-fuer-bildung-sport-und-freizeit/amt-fuer-tagesbetreuung-von-kindern

Kontaktní údaje
Wolfgang Byell
Telefon:
byell.wolfgang@regensburg.de

Klíčová slova:

Hledáme

předškolní zařízení, mobility pro jednotlivce,

O nás

Úřad pro provozování předškolních zařízení města Regensburg ("Stadt Regensburg/ Amt für Tagesbetreuung von Kindern") zodpovědný za 135 předškolních zařízení (mateřské školy, jesle, dětské skupiny) v Regensburgu.

Co plánujeme

Hledáme předškolní zařízení, ve kterých bychom mohli uskutečnit dvoutýdenní hospitaci/ praxi.

Naše jazykové znalosti

němčina/ angličtina