Česko-německá kontaktní databáze

ID16-18: Sozialakademie „Haus“ Silberbach

Sommerhauer Str. 1-5
951 00 Selb OT Silberbach
https://www.haus-silberbach.de/

Kontaktní údaje
Dr. René Milfait
Telefon: +49 (0)151-55982607; +420 736 678 634
milfait.rene@ejf.de; rene.milfait@seznam.cz

Klíčová slova: témata: vzdělání v oblasti etiky, lidských práv, politiky, program „NS-eutanazie", pedagogika, knihy, projekty, kultura, historie, jazyky, literatura, teologická etika, právo a etika, etika sociální práce, lékařská etika a bioetika, problematika "end-of-life decision", paliativní péče, sexualita, sexuální zneužívání, antisemitismus, antiextremismus, sport ...

Přiložené soubory

Ansprache des Koordinators deutsch-tschechischer Zusammenarbeit
Flyer und Kontaktdaten
Geplante Veranstaltungen Herbst 2018

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, instituce odborného vzdělávání, předškolní zařízení, veřejná instituce, veřejný orgán, jednotlivec, neformální skupina mladých lidí, partnerství organizací nebo veřejných subjektů, pro 5-100 os. ve věku od 0 do 99 let

O nás

Sociální akademie „dům“ Silberbach je součástí EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci a je speciálně zaměřena na česko-německou spolupráci v různých oblastech lidského života. Náš koncept činnosti a spolupráce je velmi pestrý, sahá od psychosociální oblasti přes etiku, lidskoprávní, etické a jazykové vzdělávání až k historii, spiritualitě, kultuře a publikacím. Jsme otevřeni novým podnětům od dalších aktérů a aktuálním výzvám ve společnostech.

Kontaktní místo a krásný prostor s výbornou kuchyní se nachází v Silberbachu (nedaleko Selbu na německé straně v blízkosti hranic směrem od Chebu). Není třeba se obávat jazykové vybavenosti, vše je tlumočeno a můžete nás oslovit česky i německy.

Co plánujeme

Rádi bychom Vás takto přátelsky, kolegiálně a upřímně oslovili a přizvali k různorodé spolupráci. Jde nám o česko-německou vzájemnost, proto bychom rádi přispěli k tomu, aby spolu mohli lidé různých věkových kategorií z České republiky a z Německa prožívat, projednávat a probírat rozmanitá témata, více se vzájemně poznávat, odstraňovat předsudky a odborně se vzájemně obohacovat a inspirovat.

Nabízíme vhodné prostory pro tyto programy a pobyty. Neuzavíráme a neomezujeme se jen na aktivity v Silberbachu. Zúčastníme se rádi programů našich partnerů a dalších aktérů. Jsme rádi i partnery projektů, podílíme se na prostředkování kontaktů, propojování lidí a organizací. Nabízíme i odborné praxe a pracovní příležitosti.

Velmi si vážíme rozvinuté a různorodé česko-německé spolupráce zvláště v česko-německém příhraničním regionu a činnosti hlavních aktérů v něm. Jsme sice zaměřeni na česko-německou spolupráci a vzájemnost, ale můžeme uspořádat programy, nabídnout prostory a být partnery jen pro německou nebo českou akci anebo zase spolupracovat i více mezinárodně s lidmi z jiných zemí.

Rádi bychom svým přístupem a svou činností přispěli k lidsky důstojnému a spravedlivému utváření života a soužití (nejen) Čechů a Němců.

Děkujeme Vám za pozornost, zájem a budeme se těšit na setkávání a spolupráci.

Naše jazykové znalosti

Muttersprache Tschechisch
Fließend Deutsch
Fließend Slowakisch
Grundkenntnisse Englisch
Passiv Russisch