Česko-německá kontaktní databáze

SD21-18: Staatliches Berufliches Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik

Weißenbacher Str. 60
95100 Selb
http://www.bsz-selb.de

Kontaktní údaje
Ingrid Fink
Telefon: +49(0)9287/88277-00 (Zentrale)
Ingrid.Fink@bsz-selb.de

Klíčová slova:

Hledáme

škola, partnerství škol,

O nás

BSZ Selb je škola státního odborného vzdělávání v oboru produktový design, s prezenční školní docházkou a bez školného.
Možnosti zakončení školy jsou:
- po dvou letech – „státně uznaný produktový asistent“
- po čtyřech letech – „státně uznaný produktový designer“
Hlavní vyučovací předměty jsou: tvůrčí techniky, grafický design, výtvarné umění - kresba a malba, CAD, návrh a prezentace, dějiny umění a designu, angličtina.
Studenti mají také možnost soustředit se na grafický produktový design nebo třídimenzionální produktový design popř. kombinovaný obor.
Předpoklady přijetí:
- nerodilý mluvčí by měl mít úroveň němčiny aspoň B1
- dokončená základní školní docházka
- složení dvoudenní talentové zkoušky
Naše škola je mezinárodně uznávaná škola, propojená s mnohými firmami a orientovaná na projektovou práci, což utváří profil naší školy.

Co plánujeme

Nabízíme místa ca. čtyřtýdenních praxí pro studenty s uměleckým zaměřením z České republiky. Naši studenti a studentky mají zájem o absolvování praxe na Univerzitě Plzeň/ Fakultě umění a designu.

Naše jazykové znalosti

němčina(mateřský jazyk)
angličtina
francouzština
čeština (A2)