Česko-německá kontaktní databáze

SC47-18: Základní škola Curieových

Nám. Curieových 2
110 00 Praha 1
http://www.zscurie.cz/

Kontaktní údaje
Jana Hodurová
Telefon: +420 604 907 969
jana.hodurova@zscurie.cz

Klíčová slova:

Přiložené soubory

název souboru
název souboru
název souboru

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 30 -40 os. ve věku od 12 do 15 let

O nás

jsme základní škola s rozšířenou výukou jazyků, od 6. třídy si žáci vybírají mezi jazyky němčinou, francouzštinou, španělštinou, angličtinu mají od 1. třídy. Máme specifickou výuku pro nadané děti. Samozřejmí je individuální přístup

Co plánujeme

Hledám školu, která by věkově měla stejné žáky, na mezinárodních projektech budou pracovat především žáci 2. stupně

Naše jazykové znalosti

Jelikož mám od základního až po univerzitní vzdělání v Německu, tak němčinu považuji za svoji druhou mateřštinu, žila jsem tam 14 let