Česko-německá kontaktní databáze

VD28-18: THW-Jugend Bayern e.V.

Kontaktní údaje
Beate Kegel

Klíčová slova:

Hledáme

nezisková organizace, spolek, setkání / výměna mládeže, pro 7 Jugendliche + 2 Betreuer pro Organisation/Land os. ve věku od 13 do 16 let

O nás

THW-Jugend Bayern e.V. je sjednocený spolek všech místních mládežnických skupin v Bavorsku (ca. 6500 členů). Podporuje mládežnické skupiny při jejich práci a připravuje a nabízí různé semináře, workcampy a stanové tábory. Pod mottem „pomáhat učit se hrou“ se děti a mládež (6-18 let) seznamují s technikou a také získávájí sociální kompetence.

Co plánujeme

K naší trinacionální zážitkové akci s mottem "Wir (er-)leben Gemeinschaft“ ("Žijeme a zažíváme kolektiv")od 25.08. do 30.08.2019 u Spitzingsee v Bavorských Alpách hledáme českou skupinu (7 mladých lidí a 2 doprovodné osoby). Této trinacionální akce se bude kromě mládežnické skupiny z Bavorksa účastnit také skupina z Jižního Tyrolska (Itálie).
Účastníci budou společně stavět vor a hrát spoustu her, čímž se i navzdory jazykové bariéře mládež sblíží a vytvoří jeden tým.
Následující cíle bychom chtěli dosáhnout:
- rozvíjení sociální kompetence a empatie
- rozvíjení kreativity a převzetí zodpovědnosti
- odstraňování předsudků a vytváření spolupráce a vztahů
- rozvíjení životních modelů za pomoci participačního nasazení
- rozvíjení schopnosti zvládání konfliktních situací a schopnosti sebereflexe

Naše jazykové znalosti

němčina a angličtina