Česko-německá kontaktní databáze

SC22-19: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

náměstí 17. listopadu 710/12
36005 Karlovy Vary
http://www.supskv.cz

Kontaktní údaje
Eva Košinová
Telefon: +420 731 430 668
eva.kosinova@supskv.cz

Klíčová slova: Workshops Keramik Porzellan Glass Graphik Fotografie Karlovy Vary Kurort

Přiložené soubory

Naše učebna
Avantgarda
Budova školy

Hledáme

škola, partnerství škol, pro 8 - 15 os. ve věku od 15 do 18 let

O nás

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je škola s více než 140 letou tradicí. Škola sídlí nedaleko samotného centra lázeňského města Karlovy Vary a nabízí osm maturitních (Grafický design, Užitá fotografie a média, Design keramiky a porcelánu, Oděvní design, Design skla, Ekologie a Aplikovaná chemie) a dva učební obory (Výrobce a dekoratér keramiky, Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla). Žáci v maturitních oborech studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka jako druhý cizí jazyk studují jazyk německý. Rádi bychom právě druhý cizí jazyk učinili pro žáky atraktivnější, proto hledáme partnerskou školu.

Co plánujeme

V rámci zvýšení motivace žáků hledáme školu pro pravidelné (každoroční) setkání. V rámci setkání by žáci partnerské školy samozřejmě poznali město Karlovy Vary nebo okolí, naučili by se nejdůležitější fráze z českého jazyka (spíše herní formou), dle domluvy bychom mohli uskutečnit různé workshopy (např. keramický, fotografický či grafický...dle zájmů skupin), společně zpracovat např. komiks apod. Dále samozřejmě záleží na přání partnerské školy, jsme otevřeni všemu.

Naše jazykové znalosti

Žáci v maturitních oborech studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka jako druhý cizí jazyk studují jazyk německý. Rádi bychom právě druhý cizí jazyk učinili pro žáky atraktivnější, proto hledáme partnerskou školu.
Setkávání by se týkalo žáků třetího ročníku, kteří by se měli dorozumět na úrovni A1 německy a B1 anglicky.