Česko-německá kontaktní databáze

SC23-15: Základní škola, Liberec, nám.Míru 212/2, příspěvková organizace

nám. Míru 212
460 14 Liberec 14
http://www.zsnamestimiru.cz

Kontaktní údaje
Marie Beranová
Telefon: +420 777 479 587
beranova.marie@zsnamestimiru.cz

Klíčová slova:

Hledáme

škola, neformální skupina mladých lidí, partnerství škol, pro 12-29 žáků os. ve věku od 14 do 16 let

O nás

Jsme plně organizovaná škola rodinného typu s kapacitou 290 žáků a ke každému z nich uplatňujeme individuální přístup. Naše vzdělávání probíhá v duchu Senecova moudra: "Neučím se pro školu, ale pro život."
Německý jazyk se zde vyučuje od 7.třídy a jazykové znalosti by měli žáci mít na úrovni A1.
Veškeré informace na webových stránkách.

Co plánujeme

Hledáme školu, se kterou bychom mohli spolupracovat, navštěvovat a poznávat města, ze kterých pocházíme, dopisování, popř. výměny dětí.

Naše jazykové znalosti

Nejsem vystudovaná němčinářka, ale německy jsem se učila 10 let, mám základní státnice a německy se na základní úrovni domluvím.