Česko-německá kontaktní databáze

VD07-19: Kinder und Jugendorchester Gleichamberg

Paul Motz Straße 40
98617 Ritschenhausen
http://www.kjo-gleichamberg.de

Kontaktní údaje
Thomas Gütter
Telefon: +49 170 808 08 67
p.eppi@gmx.de

Klíčová slova: mládežnícký orchestr dechový orchestr hudba dorost dechová hudba

Hledáme

nezisková organizace, spolek, setkání / výměna mládeže,

O nás

Náš veřejně prospěšný spolek “Dětský a mládežnický orchestr Gleichamberg“ má momentálně 103 aktivních členů. Věnujeme se hudebnímu vzdělávání dětí a mládeže a zároveň se snažíme pečovat o moderní, koncertantní a tradiční dechovou hudbu.
Kromě výuky instrumentů, která je zajišt´ována zkušenými pedagogy, je kladen velký důraz na náš dechový orchestr a hru v menších ansámblech. Pravidelně pořádáme koncerty, kurzy, slavnosti a pod. Prohlédněte si prosím naši internetovou stránku.

Co plánujeme

Hledáme českou hudební školu či hudební spolek k mezinárodní spolupráci a uskutečnění společných koncertů.

Naše jazykové znalosti

němčina, pár slov česky