Česko-německá kontaktní databáze

SC01-20: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, s.r.o. Prostějov

Havlíčkova 24
796 01 Prostějov
http://www.trivisprostejov.cz

Kontaktní údaje
Mgr. Klára Smékalová
Telefon: + 420 775 748 294
k.smekalova@trivis.cz

Klíčová slova: Sporttournier Erfahrungsaustausch Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen Aktivitäten

Hledáme

nezisková organizace, spolek, škola, instituce odborného vzdělávání, veřejná instituce, veřejný orgán, neformální skupina mladých lidí, spolupráce v protidrogové prevenci,

O nás

TRIVIS SŠV Prostějov vzdělává žáky v oboru bezpečnostně právní činnost. Žáci se odborně vzdělávají v oblastech jako jsou právo, integrovaný záchranný systém, bezpečnostní činnost, penologie, kriminologie, kriminalistika, z cizích jazyků anglický jazyk a základní úroveň německého jazyka, velký důraz se klade na tělesnou výchovu a sebeobranu. V rámci studia organizujeme adaptační kurzy, lyžařský výcvikový kurz v Alpách, kurz přežití a různé sportovní turnaje či aktivity.
Absolventi často pracují u policie, armády, hasičského záchranného sboru, ve státní správě.

Co plánujeme

Rádi bychom našli partnerskou školu či organizaci, se kterou bychom si mohli sdělovat zkušenosti, navázat spolupráci, společně zorganizovat sportovní turnaj (florbal, fotbal, volejbal, basketbal....) či jinou aktivitu jako např.: účast na nácviku sebeobrany, využití laserové střelnice, možnost absolvovat exkurzi na Hasičské záchranné stanici, účast na kurzu přežití ve spolupráci s Armádou ČR (termín by však musel být konec května, kdy se uvedený kurz pořádá), nácvik první pomoci, jazyková animace, prohlídka města a okolí (třeba i Olomouc), exkurze na radnici města Prostějova případně jiných historických budov

Naše jazykové znalosti

I. cizí jazyk - anglický jazyk - výuka směřuje k maturitní zkoušce
II. cizí jazyk - německý jazyk - základní úroveň