Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Zdravě žít bez hranic

Partnerské organizace:
Základní škola Na Stínadlech Teplice, Občanské sdružení Nová Ves (Grundschule Na stínadlech, Teplitz, Nová Ves e.V.)
"Europaschule am Fließ" aus Schildow ("Europaschule am Fließ“ ze Schildova, Braniborsko)

Cílová skupina: studenti 2. stupně
Počet účastníků: 21
Téma: zdraví,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

doc02934920150216144752.pdf
doc02934620150216144406.pdf
doc02934720150216144558.pdf

Popis a cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla motivace dětí k zdravému životnímu stylu a zdravému růstu. Při společných akcích se účastníci vzájemně seznámili s životním stylem účastníků ze sousední země, možnými riziky spojenými s poruchami příjmu potravy, nesprávným stravováním a nedostatkem pohybu, a jak těmto rizikům předcházet. Spolupráce partnerů byla dále zaměřena na seznamování s řečí sousedů, tedy s německým a českým jazykem.
Projekt zahrnoval aktivity na téma zdravé výživy formou tvorby potravinové pyramidy a sestavení zdravého jídelníčku na týden, „pokusy“ pro lepší představu o obsahu cukru v nápojích a zjištění rozdílu mezi srdcem trénovaného a netrénovaného člověka, přednášky o poruchách příjmu potravy, na závěr následoval dotazník ke způsobu stravování účastníků atd.
Kromě aktivit k tématu projektu byly pro děti připraveny doprovodné činnosti – „kreativnění“, při kterém žáci vyráběli šperky a plstěné výrobky, sportovní a znalostní soutěže (orientační běh, vybíjená) a celý týden byl slavnostně ukončen táborovým ohněm.

Vývoj projektu, časový rámec

První kontakt byl navázán v dubnu roku 2013 na kontaktním semináři v Berouně, který pořádal Tandem. Následovala emailová komunikace a od ledna 2014 začala korespondenční komunikace dětí, během které se děti vzájemně seznámily, informovaly se o svých zájmech, rodině atd. V červnu bylo odesláno krátké video, ve kterém děti představily město Teplice. V červnu jsme se účastnili výměnného divadelního představení. Krušnohorské divadlo v Teplicích uvádělo česko-německou hru Karla Čapka Ze života hmyzu. Dne 13. 6. 2014 byla spuštěna dvojjazyčná webová stránka, na které budou průběžně zveřejňovány nové informace o projektu (http://zdrave-zit-bez-hranic.webnode.cz/). V průběhu léta probíhaly organizační a programové přípravy, které vyvrcholily samotným setkáním 20 českých a německých žáků v termínu 22.- 26. září 2014 v Teplicích .

Překonání jazykové bariéry

Díky doprovodným aktivitám projektu se přirozeným způsobem rozvíjely jazykové kompetence dětí: schopnost porozumění, praktické využití dosavadních znalostí a dovedností, povědomí o jiných jazycích než je jejich mateřština. Doprovodné aktivity sloužily také k představení všedního života, tradic a kultury dané země. Všichni tak poznali i zažili mnoho nového a měli možnost pozorovat, co je za hranicemi rozdílné a co shodné.

Obtíže projektu a jejich překonání

Účastní z ČR jsou v problematickém véku a bylo těžké je motivovat k aktivitám a ke komunikaci v cizím jazyce. Němčinu se učí jako 2. cizí jazyk a mají za sebou teprve 1 případně 2 roky výuky. Přes prvotní obtíže se ale většina dětí zapojila a nakonec byly nadšené. Program byl časově docela náročný, aktivity byly plánované až do večerních hodin, ale tím bylo zjištěno, že nedošlo k nudným pauzám.

Dokumentace a výstupy projektu

Kontinuální aktualizace webová stránky projektu: http://zdrave-zit-bez-hranic.webnode.cz/, články a zprávy v místních novinách Žít Teplice, video o Teplicích natočené účastníky, fotografie.

Financování projektu

Financování za podpory Tandemu Plzeň, v rámci programu Rozjeď to s Tandemem. Kofinancování projektu díky společnosti Ronica, ZŠ Na Stínadlech a SRPDŠ

Kontakty

Občanské sdružení Nová Ves
Mgr. Klára Šmicová
Javorová 3028, CZ-415 01 Teplice
Tel.: +420 603 515 077
Email: Tweety.K@seznam.cz
www.mc-vetrnik.ic.cz

Grundschule „Europaschule am Fließ“
Gemeinde Mühlenbecker Land
Bernd Rudolph
Franz-Schmidt-Str. 5, DE-16552 Schildow
Tel.: +49 (0) 3 30 56-743 35
Email: Europaschule-Schildow@t-online.de
www.europaschule-am-fliess.de

Webové stránky projektu: http://zdrave-zit-bez-hranic.webnode.cz/o-nas/

Poznámky

Plánujeme pokračovat ve spolupráci s partnerskou organizací a již nyní usilovně pracujeme na organizaci společného setkání v Německu. Předběžný termín je stanoven na 18. - 22. května 2015. V období před tímto setkáním bychom chtěli udržet i kontakt mezi dětmi, tudíž plánujeme během školního roku vzájemnou korespondenci, tvorbu prezentací k různým událostem ve škole atd.

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign