Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

„Together in Europe“ – učit se z historie

Partnerské organizace:
Jugendclub Burgwedel Hamburg VKJH e.V. | Proximasociale Praha

Cílová skupina: Mladí lidé z České republiky a z Německa ve věku 14 až 18 let
Počet účastníků: 10 CZ, 11 DE
Téma: historie, vzdělávání / pedagogika, občanské vzdělávání

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Klub mládeže Burgwedel chce svými projekty, a tímto především, přispět k tomu, aby rasismus, intolerance a nenávist k neznámému neměli v budoucnosti společné demokratické Evropy místo.

V rámci tohoto setkání mládeže se konal bohatý vzdělávací program: s Leou Klygerman (která dala domu klubu mládeže jméno) bylo probráno téma dětských obětí války na příkladu dětí z Bullenhuser Damm. Na programu byla návštěva památníku Bullenhuser Damm s prohlídkou, přednáškou a diskuzí a společné zasazení růží v zahradě na památku zavražděných dětí. Skupina také navštívila budovy pro nucené pracovní síly, kde žili do roku 1945 mimo jiné i čeští zajatci. Tady pak byli účastníci informováni o odbojové skupině Svornost, která působila spolu s Němci v protinacistickém odboji v Hamburku. V rámci projížďky v kanojích po řece Alster se účastníci dozvěděli něco o historii Hamburku a násldně navštívili tzv. „Hamburg Dungeon“. V Muzeu emigrace BallinStadt Hamburg se pak dozvěděli o milionech Evropanů, především z východní Evropy – a také z Čech a Moravy, kteří museli před více než sto lety utéct do Spojených států Amerických. Zapříčinila to chudoba, hlad, pronásledování a vyhánění.
V přímě návaznosti na program v Hamburku potom proběhl čtyřdenní kemp mládeže v Scharbeutz u Balstkého moře: tady se skupina zabývala otázkami, pro člidé utíkají ze svých domovin, jaká měli a mají sny a přání, ale i kdo z jejich osudu profituje. Mladí lidé se zde dostali i do přímého dialogu s uprchlíky. Další workshopy se věnovaly tématům jako domov, útěk, lidská a dětská práva a společná Evropa. Při exkurzi na mys Arkona se účastníci dozvěděli o tragickém osudu tisíců zajatců z koncentračního tábora, kteří byli nacisty vyhnáni na útěk před vítěznými mocnostmi na výletních lodích a byli spojenci omylem sestřeleni.

Vývoj projektu, časový rámec

Plánování a přípravy od července 2016
- Červenec/srpen 2016 při výměně mládeže v Praze
- Konkretizace v  únoru 2017 u příležitosti akce Tandemu v Berlíně
- Květen 2017 – přípravná skupina v Scharbeutz
- Více než rok výměna přes Facebook a WhatsApp

Realizace projektu: 20.07.-29.07.2017

Překonání jazykové bariéry

angličtina

Obtíže projektu a jejich překonání

- Nesehnali jsme pro naši výmenu žádného tlumočníka takže komunikace musela probíhat v angličtině
- Úšastníci z Německa s migračním původem se v mezičase naučili dobře německy, ale ne anglicky. Proto nebylo dokonale možné sdělovat detailní informace, ale základní souvislosti byly vždy pochopeny.

Dokumentace a výstupy projektu

Na konci výměny byl společně namalován velký obraz. Setkání odstraňovalo předsudky a zvýšilo citlivost účastníků k projednávaným tématům. Je plánována navazující výměna v Praze v roce 2018.

Financování projektu

- Podpora z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež
- Účastnické poplatky

Kontakty

Jugendclub Burgwedel
Königskinderweg 67
22457 Hamburg
http://www.jc-burgwedel.de

Proxima sociale, o.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 12-Modřany
http://www.proximasociale.cz

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign