Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

BINGO! – Für immer jung! Být stále mlád.

Partnerské organizace:
Cojc gGmbH | A BASTA! z.s.

Cílová skupina: mladiství
Počet účastníků: 6 CZ, 10 DE
Téma: umění a kultura, historie, interkulturní komunikace

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Mezi účastnícími se mladistvými měl vzniknout silný „pocit sounáležitosti“ bez ohledu na původ jednotlivých účastníků a chuť zůstat v kontaktu i po skončení akce. „BINGO“ mělo pomoci účastníkům nalézt cestu ke starším generacím a tím podpořit uvědomění si výdobytků a svobody současného každodeního života (např. otevřené hranice, dlouhotrvající období míru atd.) Tohoto uvědomění mělo být dosaženo díky rozhovorům se seniory. Životní přiběhy z vyprávění seniorů byly následně s mladitvými reflektovány a zpracovány v česko-německou divadelní hru. Představení mělo vysokou úroveň. Srozumitelně, umělecky a dvojjazyčně znázornili mladiství strhující příběh 86leté paní.
Díky intenzivnímu společnému programu, ubytování a stravování vnímala skupina sama sebe jako oproštěnou od konkurování si a jiných form vylučování jedinců.

Vývoj projektu, časový rámec

Akce „BINGO!“ navázalo na řadu workshopů, letní.divadelní-akademii „Kaleidoskop“ a Čojčlandskou-konferenci 2016, která se koná od roku 2015 v Grenzlandgemeinde Svízel. Svízelský kout příp. okres Regen dostal díky těmto akcím silný impulz k dalšímu setkávání se sousední zemí

Překonání jazykové bariéry

Vedoucí projektu zajišťovali vzájemné dorozumívání se ve skupině.

Obtíže projektu a jejich překonání

Přes intenzivní snahu se nezdařilo navázat kontakt s větší skupinou seniorů, neboť se termín akce neshodoval s termínem hromadného setkávání seniorů a spolupráce se svízelským domem důchodcu se taktéž nepodařila navázat. Jako náhrada byli nalezeni senioři, kteří kromě napínavých a částečně otřesných příběhů z pohraničí vyprávěli také o realitě procesu stárnutí.

Dokumentace a výstupy projektu

Protokol na stránkách Čojče: http://cojc.eu/de/protokol/275-bingo-fuer-immer-jung-byt-stale-mlad-10-17-07-2017
Fotoalbum na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/cojcface/photos/?tab=album&album_id=10155617462711340
16.07.2017 se uskutečnilo první veřejné představení nacvičené hry. 17.07.2017 se konaly dvě závěrečná představení.
Akce byla nabídnuta především svízelským žákům a školám.
V Bayerwald-Bote vyšly dva články, tím byla svízelské veřejnosti přiblížena spolupráce lidí z Německa a Česka.
Kromě toho se objevila propagace akce v programu kulturního dění v regionu Bavorsko-Českém.
Účastníci se prokázali být motivovaní pro další spolupráci s Čojčem.
Navazující akce se plánuje.

Financování projektu

- Kinder- und Jugendplan des Bundes (BMFSFJ)
- Česko-Německý fond budoucnosti
- Kulturní region Bavorsko–Čechy 2017
- příspěvky účastníků

Kontakty

Cojc gGmbH
Frau Eleanora Allerdings
Fürther Str.174a
90429 Nürnberg
+499113236692
eleanora.allerdings@cojc.eu

A BASTA! z.s.
Krokova 581/III
CZ-33701 Rokycany
+420735013665

http://www.cojc.eu

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign